Відділ освіти Гайворонської районної державної адміністрації

 
Установите Flash player для просмотра!
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Завдання

Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

 

 • здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

 • визначає потребу у навчальних закладах, основаних на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

 

 • готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролю виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

 

 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення класів, груп з заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

 

 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних навчальних закладах;

 

 • координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;

 

 • забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

 

 • координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

 

 • надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

 

 • вносить пропозиції щодо організації безкоштовного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

 

 • сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

 

 • впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;

 

 • організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу, їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки, тощо;

 

 • сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

 

 • координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

 

 • забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

 

 • організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

 

 • забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

 

 • погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

 

 • формує замовлення та надання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

 

 • прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

 

 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

 • проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

 

 • сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

 

 • вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, забезпечує цільове використання коштів;

 

 • контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загальнообов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

 

 • контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

 

 • інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 

 • проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

 

 • подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

 

 • інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше одного разу на рік);

 

 • взаємодіє з органами громадського самоврядування;

 

 • проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

 

 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи по усуненню недоліків в роботі.